حضور شرکت داراالکترونیک در نمایشگاه تهران
حضور شرکت دارا الکترونیک در نمایشگاه تهران
دسامبر 4, 2022
حضور شرکت داراالکترونیک در نمایشگاه قزوین
حضور شرکت داراالکترونیک در نمایشگاه قزوین
دسامبر 4, 2022
حضور شرکت داراالکترونیک در نمایشگاه اصفهان

شرکت دارا الکترونیک در نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان جایگاهی ایده آل و مهم برای تولیدکنندگان در این صنعت محسوب می شود. صنایع بزرگ در این نمایشگاه ضمانت و کیفیت درخواستی مصرف کنندگان را ارائه داده و ارتباط مستقیم با بازارهای بین المللی برقرار می کنند. شرکت داراالکترونیک با حضور  مداوم در نمایشگاه ها، فعال بودن مجموعه خود را به مشتریان و بازار نشان می دهد.

در این نمایشگاه طبق رسوم گذشته از دستگاه های تولیدی دارا رو نمایی شد. این دستگاه ها شامل، کیسه پرکن گرانولی، کیسه پرکن پودری و سیستم های توزین بودند.

دیدگاه ها بسته شده است