پندپارت

ارائه دهنده قطعات و تجهیزات توزین و پنوماتیک

مستندات  استانداردها

 

وضع قانون در ابزارهای مقیاس و اندازه شناسی، در تمامی موارد فوق ضروری است، همانگونه که پشتیبانی از خریدار و فروشنده در نقل و انتقالات تجاری لازم است یا آنجا که از اندازه گیری برای اعمال ضمانت اجرایی استفاده می شود. تقریباً تمامی کشورها اندازه شناسی را با اصطلاح “اندازه شناسی قانونی” در قوانین خود لحاظ نموده اند.
نقش سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، ایجاد استانداردهای جهانی برای استفاده در قوانین اندازه شناسی قانونی است.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد وظایف OIML در خصوص استفاده از قوانین اندازه شناسی قانونی روی علامت دانلود کلیک کنید:


 

علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا ( بجز کشورهای سوییس و لیختن اشتاین ) بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید علامت CE تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد .

 


 

به منظور یکپارچه سازی و تدوین استانداردهای بین المللی در سال 1926 در ژنو تاسیس گردید. هدف این سازمان ایجاد قوانین، قواعد و معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان امور مربوط به سازمان ها و شرکت ها را بررسی، مطالعه و مقایسه کرد.
این سازمان با در برداشتن 162 عضو (107 عضو اصلی، 11 عضو امضا کننده و 43 عضو ناظر) شامل کمیته های فنی مختلف می باشد. این کمیته ها از اصناف مختلف به وجود آمده است که وظیفه دارند موضوعات مربوط به حوزه خود را که در آن ها ضرورتی برای تعیین و تنظیم قوانین مختلف وجود دارد شناسایی و بررسی نمایند. پس از بررسی اعضای کمیته های فنی، پیش نویس استانداردها تولید و پس از بازبینی و اصلاحیات مختلف به صورت استانداردهای بین المللی در می آید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به عنوان نماینده کشور ایران، یکی از اعضای اصلی و فعال این سازمان است.

 


 

استاندارد ملي ارزيابی نوعی آمريكا NTEP

استانداردارزیابى ملى NTEP : مجموعه مقرراتى است که با همکارى موسسه ملى اوزان و مقادیر و انجمن اوزان و مقادیر آمریکا و دست اندرکاران ساخت وسایل توزین تهیه شده است.سازمان ملی استاندارد تکنولوژي”NIST “یک بخش از وزارت تجارت ایالت متحده آمریکا است ، این سازمان قوانین یکپارچهجهت اجرا در کلیه ایالت هاي آمریکا را تدوین می نماید . هندبوك44 book Hand NIST یک مرجع رسمی جهت تمامی ملزومات فنی ، تلرانس هاي مربوط به سیستم هاي اندازه گیري و توزین از جمله لودسل می باشد. گواهینامهانطباق NTEP نشان دهنده انطباق فنی محصول با تمامی الزامات موجوددر هندبوك 44 می باشد.

 


 

این گواهینامه براى محصولاتى که شرایط هماهنگ استانداردهاى اروپایى را رعایت مى کنند صادر مى شود 014.EN50. شرایط عمومى براى وسایل الکترونیکى را در محیط هاى انفجارى بیان مى کند 020.EN50. و 018.EN50 درجه مقاومت وسیله در مقابل آتش سوزى را مشخص مى نمایند . EExiaوEExibمشخصات آن دسته از وسایل الکترونیکى را معین مى کند که مى توانند به ترتیب در زون هاى صفرویک مورداستفاده قرار گیرند. استاندارد “EX “الزامات مورد نیاز جهت حفظ ایمنی محیط هاي انفجاري یا “Atmosphere Explosive “را اعلام می دارد . محیطقابل اشتعال به محیط هایی گفته می شود که در هواي محیط گاز ویاغبار قابل اشتعال وجودداشته باشد . لودسل هایی که در این محیط ها استفاده می شوند بایستی داراي استاندارد EX باشند.

 


 

سازمان ملی استاندارد کشور ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها می‌باشد.
سازمان استاندارد ایران دارای ساختار دولتی بصورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است و ریاست فعلی سازمان را نیره پیروزبخت بر عهده دارد.

Skip to content