ژانویه 17, 2023
کاربرد کیسه پرکن در تولید نشاسته

کاربرد کیسه پرکن نشاسته

دستگاه کیسه پرکن نشاسته، از جمله تجهیزات پیشرفته امروزی بوده و انواع مختلفی دارد. دستگاه پرکن  در پر کردن مواد گرانولی و پودری عملکرد‌های متفاوتی از […]