فوریه 18, 2023
کاربرد پرکن مایع در تولید مواد نفتی

کاربرد پرکن مایع در تولید مواد نفتی

پرکن مایع، دستگاهی مناسب برای پر کردن حجم یا وزنی مشخص از مایعات با حالات مختلف است. این حالات شامل چگالی و ویسکوزیته متفاوت شده که […]